המרת נקודות טיסה באל על - ישראכרט

פרטי תוכנית ישראכרטוס

לקוחות ישראכרט הרשומים לתכנית ישראכרטוס, יכולים לצבור נקודות תעופה בגין השימושים בכרטיס האשראי לצורך המרתן לנקודות טיסה של חברת אל-על.

לקוחות מחזיקי כרטיס אשראי World Elite mastercard:

אנו שמחים לעדכנך על תכנית הטבות חדשה "ישראכרטוס" אשר אליה תצורף. לידיעתך, צבירת נקודות תעופה בתכנית ישראכרטוס תחל ממועד חיוב מאי 2023 ועד למועד חיוב אפריל 2024, בכפוף לתקנון תכנית "ישראכרטוס 2023".
 
כלקוח וורלד עלית הינך זכאי להצטרף להמרה אוטומטית של נקודות התעופה שייצברו בתכנית ישראכרטוס. ההצטרפות בטלפון 1-800-33-22-66 שלוחה 2. במידה ואינך מעוניין במסלול זה, באפשרותך לפנות אלינו באמצעות אתר ישראכרט בכתובת: https://digital.isracard.co.il או בטלפון: 5116*.

כרטיסי MasterCard ו-VISA שהונפקו על-ידי בנק הפועלים וישראכרט במשותף, אשר מצורפים לתוכנית מסלול תעופה של ישראכרט עד ליום 30.04.2023 (לא יתאפשר צירוף של כרטיסים חדשים מהסוגים לעיל לתוכנית):

אנו שמחים לעדכנך על תכנית הטבות חדשה "ישראכרטוס" אשר אליה תצורף. לידיעתך, צבירת נקודות תעופה בתכנית ישראכרטוס תחל ממועד חיוב מאי 2023 ועד למועד חיוב אפריל 2024, בכפוף לתקנון תכנית "ישראכרטוס 2023". במידה ואינך מעוניין בתכנית זו, באפשרותך לפנות אלינו באמצעות אתר ישראכרט בכתובת: https://digital.isracard.co.il או בטלפון: 5116*.

כרטיסי MasterCard Top platinum:

אנו שמחים לעדכנך על תכנית הטבות חדשה "ישראכרטוס" אשר אליה תצורף. לידיעתך, צבירת נקודות תעופה בתכנית ישראכרטוס תחל ממועד חיוב מאי 2023 ועד למועד חיוב אפריל 2024, בכפוף לתקנון תכנית "ישראכרטוס 2023". במידה ואינך מעוניין בתכנית זו, באפשרותך לפנות אלינו באמצעות אתר ישראכרט בכתובת: https://digital.isracard.co.il או בטלפון: 5116*.

לתשומת ליבך!

המרה בתכנית ישראכרטוס ניתנת רק לאחר רישום לתכנית ישראכרטוס ופתיחת מספר חבר מול חברת התעופה. המרה ראשונה לחברת התעופה ניתן לבצע באמצעות "צור קשר" באתר ישראכרט או מול נציג שירות טלפוני.

המרה

ממירים לנקודות טיסה בהתאם לשימוש בכרטיס האשראי

יחסי המרת נקודות טיסה

סוג כרטיס
המרת נקודות באל על
כל סוגי הכרטיסים זכאים
1,750 ₪ = 50 נקודת אל על
מאסטרקארד פלטינה
750 ₪ = 50 נקודת אל על
World Elite MasterCard
300 ₪ = 50 נקודת אל על

לקוח/ה יקר/ה,
מתוקף היותך מצורף למסלול חברות התעופה הרינו להודיעך:
תכנית מסלול תעופה 2022 מסתיימת במועד הקובע בתנאי התוכנית ב-30.4.2023 ואינה מתחדשת. צבירת הזכויות של שנת 2022 מסתיימת במועד חיוב הכרטיס בחודש אפריל 2023.
על פי התקנון, זכויות שנצברו עד מועד זה ניתן להמיר עד לתאריך 31.7.23, באתר ישראכרט או בטלפון: 5116*.
לתשומת ליבך, זכויות שנצברו מתוקף "תקנון חברות התעופה 2022" שלא יומרו לנקודות/ מיילים (Avios) בחברות התעופה עד לתאריך 31.7.2023, תמחקנה באופן סופי.

  • חיובים בגין עסקאות בבתי העסק המפורטים להלן לא יצברו נקודות תעופה כלל: רשויות מקומיות, חברות עירוניות ותאגידי מים, תשלומי מיסים למשל: מע"מ, מס הכנסה ומכס, תשלום בכרטיסי אשראי בבנקים, תשלומים למשרדי ממשלה, רשות השידור, רשות הדואר, בנק הדואר, המוסד לביטוח לאומי, מנהל מקרקעי ישראל, תשלומי אגרות, חברת חשמל, בתי חולים ממשלתיים 
  • רשימת בתי העסק עשויה להשתנות מעת לעת
  • חישוב הצבירה ייעשה בגין כל כרטיס בנפרד, יום עסקים אחד לאחר הצטרפות לקוח לתוכנית ישראכרטוס בפועל
  • כל סכום שבו חויב חשבון הלקוח למעט 200 ₪ הראשונים בכל מועד חיוב יזכה את הלקוח בצבירת נקודות תעופה למעט עסקאות בהן לא יצברו נקודות תעופה כלל כמופיע בתקנון "תוכנית ישראכרטוס" 
  • צבירת נקודות התעופה תתאפשר רק לאחר הרישום לתוכנית ישראכרטוס
  • לקוח שלא נרשם לתוכנית ישראכרטוס מבעוד מועד לא יוכל לקבל באופן רטרואקטיבי אפשרות להמרת נקודות תעופה שנעשו בכרטיסו, הצבירה תתאפשר רק עם קבלת אישור על הרשמתו לתוכנית ישראכרטוס
  • לקוח הרשום לתוכנית ישראכרטוס עפ"י תקנון זה ובנוסף הינו רשום למסלול בתכנית המסלולים של ישראכרט עפ"י תקנון המסלולים, באותו כרטיס אשראי, לא יוכל ליהנות מהטבת הפרימיום במסגרת תכנית המסלולים
  • המרת נקודות התעופה לחברות התעופה – ההמרה לחברות התעופה תתבצע לבקשת הלקוח (בתנאי שנרשם למסלול חברות התעופה) מכרטיסים הרשומים על שמו / חשבונו הפרטי בלבד ורק למספר החבר האישי שלו במועדוני התעופה 
  • למען הסר הספק, מובהר בזאת כי לא תתאפשר המרה אוטומטית לחברות התעופה, ההמרה תתבצע בהתאם לבקשת הלקוח בלבד
  • בכפוף לתקנון לתקנון "תוכנית ישראכרטוס"
;