המרת נקודות טיסה באל על - ישראכרט


hul_site44444.jpg

פרטי תוכנית ישראכרטוס

לקוחות ישראכרט הרשומים לתכנית ישראכרטוס, יכולים לצבור נקודות תעופה בגין השימושים בכרטיס האשראי לצורך המרתן לנקודות טיסה של חברת אל-על.

לקוחות מחזיקי כרטיס אשראי World Elite mastercard:

לידיעתך, צבירת נקודות תעופה בתכנית ישראכרטוס 2024 תחל ממועד חיוב מאי 2024 ועד למועד חיוב אפריל 2025, בכפוף לתקנון תכנית "ישראכרטוס 2024".
 
כלקוח World Elite הינך זכאי להצטרף להמרה אוטומטית של נקודות התעופה שייצברו בתכנית ישראכרטוס. ההצטרפות בטלפון 1-800-33-22-66 שלוחה 2. במידה ואינך מעוניין במסלול זה, באפשרותך לפנות אלינו באמצעות אתר ישראכרט או בטלפון: 5116*.

כרטיסי MasterCard ו-VISA שהונפקו על-ידי בנק הפועלים וישראכרט במשותף, אשר מצורפים לתוכנית מסלול תעופה של ישראכרט עד ליום 30.04.2023 (לא יתאפשר צירוף של כרטיסים חדשים מהסוגים לעיל לתוכנית):

לידיעתך, צבירת נקודות תעופה בתכנית ישראכרטוס 2024 תחל ממועד חיוב מאי 2024 ועד למועד חיוב אפריל 2025, בכפוף לתקנון תכנית "ישראכרטוס 2024". במידה ואינך מעוניין בתכנית זו, באפשרותך לפנות אלינו באמצעות אתר ישראכרט או בטלפון: 5116*.

כרטיסי MasterCard Top platinum:
לידיעתך, צבירת נקודות תעופה בתכנית ישראכרטוס 2024 תחל ממועד חיוב מאי 2024 ועד למועד חיוב אפריל 2025, בכפוף לתקנון תכנית "ישראכרטוס 2024". במידה ואינך מעוניין בתכנית זו, באפשרותך לפנות אלינו באמצעות אתר ישראכרט או בטלפון: 5116*.

לתשומת ליבך!

המרה בתכנית ישראכרטוס ניתנת רק לאחר רישום לתכנית ישראכרטוס ופתיחת מספר חבר מול חברת התעופה. המרה ראשונה לחברת התעופה ניתן לבצע באמצעות טופס דיגיטלי או באמצעות "צור קשר" באתר ישראכרט.

המרה

ממירים לנקודות טיסה בהתאם לשימוש בכרטיס האשראי

יחסי המרת נקודות טיסה

סוג כרטיס
המרת נקודות באל על
כל סוגי הכרטיסים הזכאים
1,750 ₪ = 50 נקודת אל על
MasterCard platinum
750 ₪ = 50 נקודת אל על
World Elite mastercard
300 ₪ = 50 נקודת אל על

צבירת נקודות התעופה של תכנית התעופה "ישראכרטוס 2023" הסתיימה במועד חיוב הכרטיס בחודש אפריל 2024.

על פי התקנון, נקודות תעופה שנצברו עד מועד זה ניתן להמיר עד לתאריך 31.7.24, באתר ישראכרט או בטלפון: 5116*

לתשומת ליבך, נקודות תעופה שנצברו מתוקף תקנון "ישראכרטוס 2023" שלא יומרו לנקודות תעופה של אל על עד לתאריך 31.7.2024, תמחקנה באופן סופי.

במקביל לסיום תכנית התעופה "ישראכרטוס 2023", תפתח תכנית התעופה "ישראכרטוס 2024" אליה תצורף/י באופן אוטומטי. צבירת נקודות התעופה לשנת 2024 תחל ממועד חיוב מאי 2024 ועד למועד חיוב אפריל 2025, בכפוף לתקנון "ישראכרטוס 2024"

ניתן יהיה לצפות בתקנון תכנית התעופה "ישראכרטוס 2024" באתר האינטרנט של ישראכרט.
במידה ואינך מעוניין/ת במסלול זה, באפשרותך לפנות אלינו באמצעות אתר ישראכרט בכתובת:
www.isracard.co.il או בטלפון: 5116*.

  • חיובים בגין עסקאות בבתי העסק המפורטים להלן לא יצברו נקודות תעופה כלל: רשויות מקומיות, חברות עירוניות ותאגידי מים, תשלומי מיסים למשל: מע"מ, מס הכנסה ומכס, תשלום בכרטיסי אשראי בבנקים, תשלומים למשרדי ממשלה, רשות השידור, רשות הדואר, בנק הדואר, המוסד לביטוח לאומי, מנהל מקרקעי ישראל, תשלומי אגרות, חברת חשמל, בתי חולים ממשלתיים 
  • רשימת בתי העסק עשויה להשתנות מעת לעת
  • חישוב הצבירה ייעשה בגין כל כרטיס בנפרד, יום עסקים אחד לאחר הצטרפות לקוח לתוכנית ישראכרטוס בפועל
  • כל סכום שבו חויב חשבון הלקוח למעט 200 ₪ הראשונים בכל מועד חיוב יזכה את הלקוח בצבירת נקודות תעופה למעט עסקאות בהן לא יצברו נקודות תעופה כלל כמופיע בתקנון "תוכנית ישראכרטוס 2024"
  • צבירת נקודות התעופה תתאפשר רק לאחר הרישום לתוכנית ישראכרטוס
  • לקוח שלא נרשם לתוכנית ישראכרטוס מבעוד מועד לא יוכל לקבל באופן רטרואקטיבי אפשרות להמרת נקודות תעופה שנעשו בכרטיסו, הצבירה תתאפשר רק עם קבלת אישור על הרשמתו לתוכנית ישראכרטוס
  • לקוח הרשום לתוכנית ישראכרטוס עפ"י תקנון זה ובנוסף הינו רשום למסלול בתכנית המסלולים של ישראכרט עפ"י תקנון המסלולים, באותו כרטיס אשראי, לא יוכל ליהנות מהטבת הפרימיום במסגרת תכנית המסלולים
  • המרת נקודות התעופה לחברות התעופה – ההמרה לחברות התעופה תתבצע לבקשת הלקוח (בתנאי שנרשם למסלול חברות התעופה) מכרטיסים הרשומים על שמו / חשבונו הפרטי בלבד ורק למספר החבר האישי שלו במועדוני התעופה 
  • למען הסר הספק, מובהר בזאת כי לא תתאפשר המרה אוטומטית לחברות התעופה, ההמרה תתבצע בהתאם לבקשת הלקוח בלבד
  • בכפוף לתקנון "תוכנית ישראכרטוס 2024"
;