המרת נקודות טיסה באל על ובריטיש איירווייס - ישראכרט

פרטי מסלול תעופה

טסים לחו"ל? לקוחות ישראכרט הרשומים למסלול תעופה, יכולים לצבור זכויות בגין השימושים בכרטיס האשראי לצורך המרתן לנקודות טיסה של חברת אל-על או AVIOS של חברת בריטיש איירווייס.

לתשומת ליבך!

המרה למסלול תעופה ניתנת רק לאחר רישום למסלול תעופה ופתיחת מספר חבר מול חברת התעופה. המרה ראשונה לחברת התעופה ניתן לבצע באמצעות הצור קשר באתר או מול נציג שירות טלפוני.

המרה

ממירים לנקודות טיסה בהתאם לשימוש בכרטיס האשראי

יחסי המרת נקודות טיסה

סוג כרטיס
המרת נקודות באל על
המרת נקודות בבבריטיש אירוויס
כל סוגי הכרטיסים זכאים
1,750 ₪ = 1 נקודת אל על
250 ₪ = 7 אביוס
מאסטרקארד פלטינה
750 ₪ = 1 נקודת אל על
250 ₪ = 17 אביוס
World Elite MasterCard
300 ₪ = 1 נקודת אל על
250 ₪ = 25 אביוס

לקוח/ה יקר/ה,
מתוקף היותך מצורף למסלול חברות התעופה הרינו להודיעך:
צבירת הזכויות של שנת 2021 מסתיימת במועד חיוב הכרטיס בחודש אפריל 2022.
על פי התקנון, זכויות שנצברו עד מועד זה ניתן להמיר עד לתאריך 31.7.22.
לתשומת ליבך, זכויות שנצברו מתוקף "תקנון חברות התעופה 2021" שלא יומרו לנקודות/ מיילים (Avios) בחברות התעופה עד לתאריך 31.7.2022, תמחקנה.
במקביל לסיום תכנית 2021, נפתחה תכנית 2022 אליה צורפת באופן אוטומטי.
צבירת הזכויות לשנת 2022 תחל ממועד חיוב מאי 2022 ועד למועד חיוב אפריל 2023, בכפוף לתקנון "חברות התעופה 2022".
ניתן יהיה לצפות בתקנון "מסלול חברות התעופה 2022" באתר האינטרנט של ישראכרט או במשרדי ישראכרט.
במידה ואינך מעוניין במסלול זה, באפשרותך לפנות אלינו באמצעות אתר ישראכרט או בטלפון: 5116*.

חיובים בגין עסקאות בבתי העסק המפורטים להלן לא יצברו זכויות כלל: רשויות מקומיות, חברות עירוניות ותאגידי מים, תשלומי מיסים למשל: מע"מ, מס הכנסה ומכס, תשלום בכרטיסי אשראי בבנקים, תשלומים למשרדי ממשלה, רשות השידור, רשות הדואר , בנק הדואר, המוסד לביטוח לאומי, מנהל מקרקעי ישראל, תשלומי אגרות, חברת חשמל, בתי חולים ממשלתיים * רשימת בתי העסק עשויה להשתנות מעת לעת* חישוב הצבירה ייעשה בגין כל כרטיס בנפרד, יום עסקים אחד לאחר הצטרפות לקוח למסלול תעופה בפועל * כל סכום שבו חויב חשבון הלקוח למעט 200 ₪ הראשונים בכל מועד חיוב יזכה את הלקוח בצבירת זכויות למעט עסקאות בהן לא יצברו זכויות כלל כמופיע בתקנון "מסלול חברות התעופה 2022" * צבירת הזכויות תתאפשר רק לאחר הרישום למסלול חברות התעופה * לקוח שלא נרשם למסלול התעופה מבעוד מועד לא יוכל לקבל באופן רטרואקטיבי אפשרות להמרת הזכויות שנעשו בכרטיסו, הצבירה תתאפשר רק עם קבלת אישור על הרשמתו למסלול חברות התעופה * לקוח הרשום למסלול חברות התעופה עפ"י תקנון זה ובנוסף הינו רשום למסלול בתכנית המסלולים של ישראכרט עפ"י תקנון המסלולים, באותו כרטיס אשראי, לא יוכל ליהנות מהטבת הפרימיום במסגרת תכנית המסלולים * המרת הזכויות לחברות התעופה – ההמרה לחברות התעופה תתבצע לבקשת הלקוח (בתנאי שנרשם למסלול חברות התעופה) מכרטיסים הרשומים על שמו / חשבונו הפרטי בלבד ורק למספר החבר האישי שלו במועדוני התעופה * למען הסר הספק, מובהר בזאת כי לא תתאפשר המרה אוטומטית לחברות התעופה, ההמרה תתבצע בהתאם לבקשת הלקוח בלבד *בכפוף לתקנון לתקנון "מסלול חברות התעופה 2022".

;